Vodorovné dopravní značení provádíme...

 

 • barvou
 • profilovaným dvousložkovým plastem za studena
 • profilovaným termoplastem

 

Vlastnosti...

 • zvučící  a vibrační efekt (plast)
 • obsahuje balotinu
 • odvádí vodu (plast), výborná retroreflexe

 

 

Aplikujeme na:

 

 • dálnicích a silnicích (všech tříd)
 • místních a účelových komunikacích
 • parkovištích a zastávkách MHD
 • letištních dráhách, autodromech
 • v průmyslových či obchodních areálech

 

Certifikované systémy:

 

 • MULTIDOT LINE – profilované značení termoplastem
 • SPOTFLEX – profilovaný dvousložkový plast za studena
 • STRUKTUROVANÉ značení – profilovaný dvousložkový plast
 • všechny systémy mají zvučící a vibrační efekt, vysokou viditelnost za deště díky plynulému odvodu vody

 

Značky Morava a. s. provádí kompletní vodorovné dopravní značení pro dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, parkoviště a letiště či průmyslové areály. Vzhledem k tomu, že vlastníme širokou škálu technologických zařízení, přizpůsobíme aplikaci různým podmínkám, povrchům a specifickým požadavkům zákazníka. Při samotných aplikacích věnujeme nadstandardní pozornost kontrole nastavení strojů a průběhu práce. Aplikujeme vodorovné dopravní značení jednosložkovou barvou, dvojsložkovým studeným plastem i termoplaste pro všechny typy provedení VDZ. Všechny používané materiály odpovídají přísným technickým požadavkům pro použití na našich komunikacích a jsou uvedeny v katalogu hmot, který je schválen ministerstvem dopravy. Podílíme se na vývoji nových materiálů a jejich aplikace na vozovky pozemních komunikací.

 

 


MULTIDOT LINE – profilované značení termoplastem

 

Dopravní značení, jehož podstata je vedle zvýšení efektivity (zvuku) vodorovné dopravní značky (čáry), také optimální odvodnění vozovky a velmi dobrá viditelnost značení za mokra. Technologie MULTIDOT (MDL) je navíc finančně výhodná a ekologicky nenáročná (bezodpadová ). Značení MDL je prováděno termoplastickou hmotou tj. substancí ve formě bloků, granulí nebo prášku. Primární výhodou je doba tuhnutí, která při teplotě 23,5°C trvá kolem 3 minut. Poté je možno čáru přejíždět. Další z mnoha výhod je dlouhodobá životnost. Tato metoda je doporučována pro všechny dopravní novostavby a novější povrchy. Vše je aplikováno speciálním strojem Hofman H18 - 1 MDL.