Nebezpečí vlivu námrazových jevů

 

Námrazové jevy (ledovka, náledí, námraza) se většinou vyskytují při teplotách vzduchu od +3 do -12 °C. Voda mrzne jen při teplotě pod bodem mrazu, ale povrch země a předměty na něm mohou být chladnější než vzduch. Nejcitlivějšími úseky jsou mosty. Mostní konstrukce mají odlišnou tepelnou akumulaci a vodivost oproti přiléhajícímu zemnímu tělesu a vlivem proudícího vzduchu pod konstrukcí i vlivem odpařování vzdušné vlhkosti z konstrukce jsou chladnější. Nejčastěji namrzají vozovky na ocelových mostovkách.