Provedení

 

Pro dokonalou soudržnost systému s vozovkou je důležitá důsledná příprava povrchu. Povrch se musí důkladně hloubkově vyčistit, zdrsnit a homogenizovat. K tomuto účelu se s výhodou používá technologie PeelJet, která využívá k zdrsňování energii vodního paprsku se širokým záběrem stroje právě pro optimální homogenizaci. Po provedení vyčištění a homogenizacie povrchu je v případě pokládky na betonový povrch aplikovaná penetrace a následně teprve pojivo.Pojivem je kvalitní epoxidového pryskyřice s odtrhovou zkouškou přilnavosti (ČSN EN ISO 4624) větší než 2 MPa. Do pojiva je ihned aplikováno žulové abrazivo, které vytváří novou ostrou makrostrukturu povrchu. Systém je vždy doplněn o výstražné dopravní značení z kvalitního předformátovaného plastu. Jako pojivo se používá kvalitní dvousložková reakční modifikovaná pryskyřice s tahovou přilnavost větší než 2,3 MPa. Jako abrazivo je použita kvalitní drcená barvená žula.