Způsobujeme nesourodost námrazy

 

Zlepšením makrostruktury povrchu způsobujeme nesourodost námrazy. Vznikající námraza je zároveň méně konzistentní, nežli na hladkém povrchu, a projíždějícími vozidly je díky ostrosti struktury lépe narušována.